Ondernemend Werken is het proactief en constructief inzetten van kwaliteiten in werk en ontwikkeling. Want wie zijn talenten en kwaliteiten optimaal benut, zorgt voor groei en ontwikkeling van zichzelf, het team en de organisatie.

Ondernemend Werken bestaat uit zes pijlers. De pijlers zijn van invloed op én verbonden met elkaar. De zes pijlers zijn:
• Reflectie en ontwikkeling
• Initiatief en regie in eigen hand
• Doelen stellen en keuzes maken
• Proactief en toekomstgericht zijn
• Zelfvertrouwen hebben en lef tonen
• Samen werken en samenwerken

Ondernemend Werken gaat over oplossingen vinden en proactief acties in gang zetten. Dat vraagt om ander gedrag en een omslag in houding van managers en medewerkers.

Ondernemend Werken maakt werken weer leuk en inspirerend. Voor uzelf, uw collega's, uw medewerkers, uw team én uw organisatie. Daarbij is iedereen Zelf aan Zet!